Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działający w imieniu trzech gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej został Beneficjentem środków PROW 2014-2020 dla projektu "Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej...

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
- od poniedziałku do środy w godzinach 7.00 - 15.00
- w czwartki w godzinach 7.00 - 17.00
- w piątki w godzinach 7.00 - 13.00

Zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza wprowadzenie nowych cen i stawek opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą od 5 czerwca 2018.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że dane laureatów konkursu Światowego Dnia Wody 2018 nie zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Szkoły laureatów zostaną poinformowane wiadomością e-mail o zwycięzcach.